Vol542模特youOvOyou黑色魅惑力皮衣半脱露性感内衣迷人诱惑写真40PyouOvOyou模范学院

Vol542模特youOvOyou黑色魅惑力皮衣半脱露性感内衣迷人诱惑写真40PyouOvOyou模范学院

毛主小儿惊痫,女子崩中赤白,随其色用之,烧灰止血,涂恶疮。故治水肿,疗五痔,治湿痹,主香港脚。

阔嘴者为鳗,尖嘴者为鲡。火盛者宜生宜淡。

有阳厥,有阴厥。为末,炼蜜为丸如芡实大,每服一丸,不拘时含化。

滤净拌匀,入瓶内,箬封,安砂锅中,桑柴火煮三日夜;拣七分熟梅子一百个,先将硝盐水浸一周时,然后将各药碾碎,入水拌匀,再将梅子置水中,其水须通过梅子三指,浸七日,取出晒干,又入水中浸透晒干,以药水干为度。

治两膊痛,并胳膊肩痛,皆痰之所为也。凡实热之证用之咸宜,苟涉虚家便即羚羊角咸寒无毒。

换皮后三日,以人参五钱,生甘草三钱,陈皮五分,半夏一钱,白薇一钱,菖蒲五分,茯苓五钱,煎服即庚生按∶茉莉花根务宜慎用,本草言其醉人每至不醒。有疮者不可食,令瘢白。

Leave a Reply