A分享软件库

A分享软件库

善治者,以温肾之药,从其性而引之归原,使行秋冬阳伏之令,而龙归大海,此至理也。故经曰:知其要者,一言而终,不知其要,流散无穷。

(牵牛)则气肿能下,(僵蚕)则肝风可平。其证目闭神倦,面色无常,桃仁槐子治之。

阳明行气于三阳,而人迎之脉,在结喉之旁也。故药中诸果皆称名,于枣独加大字,明小者不足用也。

起居饮食不自主,药投吐利似神灵。人若根源不固,精竭气弱,所吸天地之正气,随呼而出,身中元气,不为己之所有,反为天地所夺。

 按:郑注,脉之大候,要在阳明寸口,阳明即胃之人迎,寸口即太阴肺脉,以二脉为百脉之根源,故为大要。或曰家畜皆卵内即生毛,故不能飞。

 五脏不安,实则腹胀经溲不利。辰巳阳起而变化,龙为盛,蛇次之,故龙蛇配辰巳。

Leave a Reply