84pao强力打造免费高速

84pao强力打造免费高速

 眉批∶便涩腹胀足浮肿,此症极多,不惟不能受孕,抑且暂添杂症,久而不愈,甚有成劳瘵不治者。小热之品,计之以钱,大热之品,计之以分者,不过用以引火,而非用以壮火也。

若加炒神曲、炒麦芽面各一两,名曲枳术丸,治勉强多食,致心腹满闷不快。实火可泄,而虚火宜于补中清之,则虚火易散,而真火可生。

狂之为病,少卧而不饥,笑傲好歌乐,妄行不休。或谓破在外可用药外治,以生皮肤;破在内,虽有灵膏,无可救补,然破之在内者,外治虽无可施力,安必内治不可奏功乎!试思疮伤之毒,大有缺陷,尚可服药以生肌肉,此不过收生不谨,小有所损,并无恶毒,何难补其缺陷也。

每十丸,唾津咽下。韭叶纳入有嘴瓶,滚醋冲入熏鼻腔。

 见伤寒门。 夫精冲血管,不过一时之伤,精出宜愈,何以久而流红?

身热不可加连、柏;伤食怒气,均不可专用耗散无补药。 小儿减半。

Leave a Reply