sdde-618都是谁

sdde-618都是谁

 太阳厥阴,麻黄升麻汤、甘草干姜汤证也;阳明厥阴,白虎汤、大承气汤证也。 程知曰:言荣微忌烧针也。

经气旺,则张志聪曰:经云:日西而阳气衰,阳明之所主也。吴人驹曰:呕咳手足厥头痛,皆由反无汗之故也。

重发其汗,遂至心失所养,神恍惚而多忡憧之象,此之谓乱。熏黄者,湿盛之发黄,属脾之瘀湿,故其色暗如烟熏也。

 故宜麻黄附子细辛汤,温中发汗,顾及其阳,则两感之寒邪,均得而解之矣。恐一升多者,宜服六、七合为妙。

张兼善曰:十日不更衣,而不用攻伐何也?太阴中风者,谓此太阴病是从太阳中风传来者,故有四肢烦疼之证也。

 参、术、炙草,所以守中州,干姜辛以温中,必假之以燃斧薪而腾阳气,是以谷入于阴,长气于阳,上输华盖,下摄州都,五藏六府皆受气矣,此理中之旨也。然脉沉细,似乎里阴盛,而头汗出,则为表阳郁也。

Leave a Reply